TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
2 E2 20.5.2023 Utakmica na vrijeme za licence S1 - Ostali natjecatelji su plasirani ex aequo 1
3 A0 20.5.2023 Utakmica na vrijeme za licence S1 - Ostali natjecatelji su plasirani ex aequo 2
4 A1 20.5.2023 Utakmica na vrijeme za licence S1 i S2 - Ostali natjecatelji su plasirani ex aequo 2
5 A2 20.5.2023 Utakmica na Američki baraž 3
7 L 20.5.2023 Utakmica rastuće poteškoće 1
Vrni se